Köpvillkor

1Allmänt
1.1Dessa allmänna villkor gäller för caudpearls.se produkter, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och caudpearls.se.
1.2För att göra ett köp på caudpearls.se måste du ha fyllt 18 år. Minderåriga kan, med tillstånd av målsman, ingå avtal med caudpearls.se.
2Personuppgifter
2.1Vid genomförandet av ett köp på caudpearls.se ansvarar kunden för att samtliga uppgifter är fullständiga samt korrekta. Kunden kommer vid köptillfället ombedes att uppge personuppgifter.
3Beställningar
3.1Beställning av Caud Pearls produkter sker via www.caudpearls.se, e-post, telefon eller fax. För att en beställning skall vara bindande för caudpearls.se måste beställningen skriftligen bekräftas av caudpearls.se före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om produkten i caudpearls.se sortiment utgått eller av en annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar är caudpearls.se ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan.
3.2På caudpearls.se förekommer priser och avgifter inkl. moms. caudpearls.se förbehåller sig rätten att när som helst innan leveransdagen justera under punkten 5, angivna priser under förutsättningen att kunden då meddelas om detta.
3.3Alla priser är angivna i svenska kronor inklusive moms.
4Betalning
4.1caudpearls.se erbjuder olika betalsätt. Dessa anges vid ett nytt köp. Du kan välja mellan att betala in till bankgiro eller plusgiro. Innan ett paket skickas ut ska en överföring till caudpearls.se vara gjord.
4.2Betalar inte kunden i rätt tid har caudpearls.se rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag och förekommande fall hålla på leverans eller del därav; Är kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det att caudpearls.se anmodat kunden att betala förfallet belopp, får caudpearls.se genom skriftligt meddelande till kunden häva avtalet helt eller delvis. Häver caudpearls.se ett avtal har caudpearls.se även rätt till skadestånd.
4.3Vid tillgodohavande betalar vi tillbaka dina pengar. Vänligen skicka ditt kontonummer samt bankens namn så överför vi summan dit till dig.
5Leverans
5.1Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut från caudpearls.se lager. Då caudpearls.se lämnat ifrån sig leveransen till budfirma är det inte caudpearls.se som står för skador eller liknande under fraktvägen.
5.2Kunden får genom skriftligt meddelande till caudpearls.se häva avtalat köp så vitt avser försenade produkter om leverans försening som beror på caudpearls.se eller något förhållande på ens sida pågår mer än 45 dagar.
5.3Skulle ett paket inte hämtas ut på utlämningsstället vilket ger ett resultat till att paketet skickas åter till caudpearls.se står köparen för detta. Köparen kommer få en skriftlig leveransfaktura på avgift 95.00 kr inkl. moms som skall betalas inom 14 dagar.
6Garanti
6.1Garantivillkoren skiljer sig mellan olika produktgrupper och tillverkare. I vissa fall gäller speciella regler för privatpersoner.
6.2Om du har fått en defekt eller felaktig vara ber vi dig att omgående kontakta vår kundservice. Vänligen beskriv felet så utförligt som möjligt. Reklamationer skall göras i enlighet med de instruktioner du får av oss.
6.3Ångerrätten skiljer sig hur vida du är företag eller privatperson. Vad som är gemensamt är att produkten skall vara i säljbart skick med oskadad förpackning. Den får heller ej vara speciellbeställd eller konfigurerad för dig som kund. Du skall alltid skicka tillbaka din produkt och det är du som är kund som står för frakt kostnaden. Företagskunder. Retur får ske inom 10 dagar från leveransdagen under förutsättning att produkten återlämnas i oskadad och obrukat skick i obruten originalförpackning. Privatpersoner. Som privatperson har du en generell lagstiftad 14 dagars ångerrätt från det att du tagit emot en vara som har skickats till dig.
6.4Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. EU:s gemensamma tvistlösningssida hittar du här.
7Övrigt
7.1caudpearls.se skall inte hållas ansvarig för brott mot de villkor som orsakats av omständigheter utanför vår kontroll, inklusive, men inte begränsat till, explosioner, brand, blixtnedslag, hårt väder, krig, översvämning eller arbetskonflikt.
7.2Om du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad skall du anmäla detta till utlämningsstället. Vänligen ta kontakt med vår kundservice om de ej åtager sig skadeansvaret. Vi garanterar att varan är felfri vid avlämnande.
7.3Vi reserverar oss för text- och bildfel. Eftertryck, kopiering mm. av internetbutikens text och bilder förbjudes.
7.4caudpearls.se följer och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) och Datainspektionens riktlinjer för lagring av personuppgifter. V i säljer inte vidare dina uppgifter till andra företag.

caudpearls.se
Stenorsvägen 41
261 41 Landskrona

Organisationsnummer: 969727-4125
Moms nr: SE960727412501