Garantivillkor

Garantivillkoren skiljer sig mellan olika produktgrupper och tillverkare. I vissa fall gäller speciella regler för privatpersoner. För att ta reda på vad som gäller för en viss produkt letar du upp tillverkare och eventuellt produktkategori i listan nedan.

 

Ångrat köp

Ångerrätten skiljer sig hur vida du är företag eller privatperson. Vad som är gemensamt är att produkten skall vara i säljbart skick med oskadad förpackning. Den får heller ej vara speciellbeställd eller konfigurerad för dig som kund. Du skall alltid skicka tillbaka din produkt och det är du som är kund som står för frakt kostnaden. Företagskunder. Retur får ske inom 10 dagar från leveransdagen under förutsättning att produkten återlämnas i oskadad och obrukat skick i obruten originalförpackning. Privatpersoner. Som privatperson har du en generell lagstiftad 14 dagars ångerrätt från det att du tagit emot en vara som har skickats till dig.

 

Villkor

1) Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för Caud Pearls produkter, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och Caud Pearls.

2) Beställning

Beställning av Caud Pearls produkter sker via www.caudpearls.se, e-post, telefon eller fax. För att en beställning skall vara bindande för Caud Pearls måste beställningen skriftligen bekräftas av Caud Pearls före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om produkten i Caud Pearls sortiment utgått eller av en annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar är Caud Pearls ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan.

3) Leverans & frakt

Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut från Caud Pearls lager. Då Caud Pearls lämnat ifrån sig leveransen till budfirma är det inte Caud Pearls som står för skador eller liknande under fraktvägen.

4) Leveransförsening

Kunden får genom skriftlift meddelande till Caud Pearls häva avtalat köp så vitt avser försenade produkter om leverans försening som beror på Caud Pearls eller något förhållande på ens sida pågår mer än 45 dagar.

5) Pris & betalning

På Caud Pearls hemsida och i dess katalog förekommer priser och avgifter inkl moms. Caud Pearls förbehåller sig rätten att när som helst innan leveransdagen justera under punkten 5, angivna priser under förutsättningen att kunden då meddelas om detta.

6) Dröjsmål och betalning

Betalar inte kunden i rätt tid har Caud Pearls rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag och förekommande fall hålla på leverans eller del därav; Är kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det att Caud Pearls anmodat kunden att betala förfallet belopp, får Caud Pearl genom skriftligt meddelande till kunden häva avtalet helt eller delvis. Häver Caud Pearls ett avtal har Caud Pearls även rätt till skadestånd.

7) Ej uthämtat paket

Skulle ett paket inte hämtas ut på utlämningsstället vilket ger ett resultat till att paketet skickas åter till Caud Pearls står köparen för detta. Köparen kommer få en skriftlig leveransfaktura på avgift 95.00 kr inkl moms som skall betalas inom 14 dagar.